09. 12. 2022

Celoroční projekt SUDOKU

Je známo, že řešení sudoku neslouží jen k vyplnění volného času a k zábavě, ale hlavně rozvíjí soustředění, pozornost a logiku. Proto jsme se celý školní rok věnovaly vysvětlování zákonitostí luštění, pobízely a motivovaly jsme naše žáky.

Vyvrcholením snah nás všech, vyučujících i žáků, byla ročníková kola v řešení sudoku, která proběhla v pátek 27. května. Zúčastnilo se jich 26 řešitelů z druhých až pátých ročníků, 15 z nich bylo úspěšných.